فیلم آموزشی محاسبات تک استوک انتگرالی 2

در ادامه ، فرمول استوکستیک را یادآوری می کنیم:

آقای جورج لین مبدع اندیکاتور استوکستیک این فرمول را ضرب در 100 نموده و آن را به صورت درصدی درآورده  است. در فرمول فوق C به معنای کلوز کندل پایانی دوره، L به معنای کمترین قیمت در دوره مدّ نظر و Hبه معنی بالاترین قیمت در همان دوره است.

در ادامه کار به منظور فرمول نویسی و برابرسازی ورودی و خروجی، به جای C از X استفاده می کنیم.

در ویدئوی قبل گفتیم که باید یک ورودی و خروجی را مشخص کنیم(حدس بزنیم) و با برابر سازی آن، منطقه تقریبی برگشت بازار را بدست آوریم.

وقتی که مجموعه ای کندل را به عنوان ورودی مشخص کنیم، این اتفاق می افتد:

لازم به ذکر است که ما به هیچ عنوان نمی توانیم از حجم خریدار و فروشنده با خبر شویم. در مفهوم X که در تصویر فوق بیان شد، ما فقط حجم خریدار و فروشنده را حدس می زنیم. آقای جورج لین هم دقیقاً همین کار را انجام داد و این حجم را حدس زد.

 

سؤال مهمی که پیش می آید این است که از کجا باید شروع کنیم؟

برای ایجاد تناسب در نمودار به منظور دستیابی به نتیجه درست، باید خروجی از ورودی بزرگتر باشد. از این طریق ما یک بار تلاش می کنیم به اشباع نزدیک شویم.

اما باید بدانیم که مارکت در هر زمان مشخص، در یک مکان مشخص قرار می گیرد. یعنی همواره زمان بر مکان سوار است. بنابراین اگر باکس ورودی ما از 20 کندل تشکیل شده باشد و ما آن را نسبت به خروجیِ 100 کندلی محاسبه کنیم، باید بدانیم که سیستم دیگری نیز وجود دارد که این 80 کندل اختلاف را نیز پوشش می دهد.

 

پس از اینکه باکس های ورودی و خروجی را حدس زدیم، میان دو باکس تشکیل شده، فرمول نویسی می کنیم. از این محاسبات یک X بدست می آید و با توجه به X بدست آمده چارت را کالیبره می کنیم(کالیبراسیون چارت در ویدئوی بعدی توضیح داده خواهد شد.) این  کالیبراسیون تا جایی ادامه پیدا می کند که به انتهای باکس خروجی برسیم. حال با توجه به اینکه دو خروجی یکسان(باکس بزرگ قبل از کالیبراسیون و همچنین باکس کالیبره شده پایانی) داریم، می توانیم H قیمت را حدس بزنیم.

 

تا به اینجا فقط درباره ورودی و خروجی سیستم صحبت کردیم و از قسمتِ پردازش سیستم هنوز هیچ اطلاعاتی ارائه نشد. پس می دانیم که X در کجا قرار می گیرد، اما نمی دانیم با چه تابعی(موجی)خود را به آنجا می رساند.

 

کاری که X می کند این است که نشان می دهد تفاوت حجم خریداران و فروشندگان برای رسیدن به تعادل چقدر است. تعادل یعنی برابریِ مجموعِ حجم خریداران و مجموع حجم فروشندگان. به شکل زیر توجه کنید:

در تصویر فوق اگرچه حجم خریداران(آبی) با حجم فروشندگان(قرمز) در بازه زمانی مشابه، یکسان نیست، اما مجموع حجم خریداران برابر است با مجموع حجم فروشندگان.

پس نمودار کردن فرمول استوکستیک بین صفر تا صد، اشتباه است. چون در مارکت می بینیم که قیمت مرتباً سقف های بالاتر می زند اما اسیلاتور استوک در ناحیه اشباع در مدت زمان زیادی باقی مانده و فقط کمی بالا و پایین می رود. آنچه در نهایت حرفِ آخر را می زند، خودِ کندل است نه اندیکاتور.