بنا به درخواست شما دوستان عزیز و ارسال مکرر ایمیل به ما تصمیم بر این گرفتیم شرکت در دانشکده رو برای دوستانی که امکان پرداخت نقدی رو دارند به صورت قسطی برای ثبت نام اقدام کنند

قیمت کل : 10.000.000 تومان

این مبلغ در دو قسط خلاصه میشود هرکدام 5.000.000 تومان

با پرداخت قسط اول 50 درصد فیلم ها در اختیار شما دوستان قرار میگرد و با پرداخت قسط دوم الباقی فیلم ها و بخش حل تمرین با استاد به شما عزیزان داده میشود