دوره های آموزشی

فیلم آموزشی محاسبات تک استوک انتگرالی 6

در علم کنترل بحثی به نام شناسایی سیستم داریم. در بحث شناسایی سیستم به عنوان مثال برای بال‌های هواپیما که بهتر است در چه جهتی قرار بگیرند ، طبق فشار…

فیلم آموزشی محاسبات تک استوک انتگرالی 3

در این ویدئو قصد داریم با فرمول نویسی سیستم ها آشنا شویم. به سیستم زیر توجه کنید: اطلاعات مورد نیاز: H : بالاترین قیمت در باکس مشخص شده(هایست های) L…

فیلم آموزشی محاسبات تک استوک انتگرالی 2

در ادامه ، فرمول استوکستیک را یادآوری می کنیم: آقای جورج لین مبدع اندیکاتور استوکستیک این فرمول را ضرب در 100 نموده و آن را به صورت درصدی درآورده  است….

فیلم آموزشی محاسبات تک استوک انتگرالی 1

در این دوره آموزشی قصد داریم درباره ریاضیات بازار صحبت کنیم. بازاری که از یک سیستم پایدار تبعیت می کند. برای این منظور به یک سری اطلاعات نیاز داریم. اطلاعاتی…