دوره های آموزشی فارکس

آموزش ابتدای فارکس شماره 3

ویدیو 3_سرفصل‌های آموزشی در این فایل به شرح ذیل می‌باشد : آموزش متا تریدر 4  نحوه دانلود و نصب و راه اندازی متا تریدر 4  نحوه افتتاح حساب دمو از…

آموزش ابتدای فارکس شماره 2

ویدیو 2 _ سرفصل‌های آموزشی در این فایل به شرح ذیل می‌باشد : آموزش متا تریدر  5  نحوه دانلود و نصب و راه اندازی متا تریدر 5  نحوه افتتاح حساب…

آموزش ابتدای فارکس شماره 1

ویدیو 1_ آموزش مقدماتی فارکس شامل موارد زیر می باشد: سرفصل‌های آموزشی در این فایل به شرح ذیل می‌باشد : معرفی انواع بازارهای مالی بازار سهام اوراق قرضه بازار مشتقات…