در این ویدئو قصد داریم با فرمول نویسی سیستم ها آشنا شویم. به سیستم زیر توجه کنید:

اطلاعات مورد نیاز:

H : بالاترین قیمت در باکس مشخص شده(هایست های) 

L : کمترین قیمت در باکس مشخص شده(لوست لو)

 X: کلوز هر باکس

H∆ : مقدار تغییرات های (این عدد همیشه مثبت است)

L∆ : مقدار تغییرات لو (این عدد همیشه مثبت است)

X∆ : مقدار تغییرات کلوز (این عدد همیشه مثبت است)

فرمول هر ناحیه را به شکل زیر می نویسیم:

 

در واقع از همان فرمول استوکستیک استفاده نمودیم. با این تفاوت که به جای C در فرمول اصلی، از X استفاده می نماییم. علت این موضوع نیز در ویدئوی قبلی توضیح داده شد. دومین تفاوت هم این است که ما محور مختصات را منطبق بر L(لوی) هر ناحیه در نظر می گیریم. بنابراین در صورت کسر فقط و فقط X قرار می گیرد. با توجه به این توضیحات، فرمول هر ناحیه چنین خواهد شد:

این فرمول را هم برای باکس ورودی و هم باکس خروجی می نویسیم.

در ویدئوی اول نیز درباره برابر سازی ورودی و خروجی صحبت کردیم. این برابر سازی با استفاده از «ضریب تغییرات» انجام می شود. یعنی اگر ورودی را با ضریب تغییرات جمع کنیم، با خروجی برابر خواهد شد. ضریب تغییرات را با Cنشان می دهیم که بدین گونه محاسبه می شود:

پس برابرسازی دو باکس به شکل زیر انجام خواهد شد:

فرمول ورودی + C= فرمول خروجی

از این به بعد باکس اول(ورودی) را با Py و باکس دوم(خروجی) را با Pz نشان می دهیم. پس داریم:

                                                                                            Py + C = Pz

از معادله فوق یک X بدست می آید. این x را به روشی که در ویدئوی بعدی گفته خواهد شد، بر روی باکس ها اعمال می کنیم و باکس های کالیبره اولیه شکل می گیرد. میان باکس های کالیبره نیز به روش فوق فرمول نویسی را انجام می دهیم و به X جدید می رسیم. این کار را تا جایی ادامه می دهیم که به انتهای باکس Z برسیم. همانطور که در ویدئوی قبل توضیح داده شد، با توجه به اینکه خروجی باکس Z با خروجی آخرین باکس کالیبره برابر می باشد، از این برابری می توانیم در راستای پیدا کردن منطقه ریورس بهره ببریم. اگرچه در این مرحله قصد ما تنها این است که دیدگاه جدیدی ایجاد شود و هدف ما در این مرحله پیدا کردن منطقه ریورس نیست. چون در لایو بازار هنوز نمی دانیم که کجای مارکت را تحلیل می کنیم. این موضوع در ادامه تدریس ها بیان خواهد گردید.

حتی وقتی که توانستیم منطقه برگشت بازار را بدست آوریم، با توجه به اینکه برای تحلیل، بخش زیادی از روند را باید مدّ نظر قرار دهیم، دیگر ارزش ندارد که مابقی همان روند را وارد پوزیشن شویم. بلکه مانند یک شکارچی باید منتظر بمانیم قیمت به منطقه مورد نظر برسد و پس از آن، روند معکوسِ روندِ فعلی را وارد پوزیشن شویم.

 

آنچه معمولاً در دوره های آموزشی درباره واگرایی یا نواحی حمایت و مقاومت گفته می شود، صرفاً بعد مکان را در نظر می گیرد که این اشتباه است. مفهوم این موارد بدون در نظر گرفتن مسأله زمان مشکلی است که اکثر تریدرها با آن مواجه هستند و می گویند که فلان واگرایی یا حمایت و مقاومت عمل نکرد!

 

پیدا کردن نقطه تعادل یعنی جایی که حجم خریدار و فروشنده برابر می شود، برای تعیین حد سود(TP) اهمیت بسیار زیادی دارد. برای مثال یک آونگ را در نظر بگیرید؛ وقتی که آونگ از تعادل خارج می شود، آنقدر انرژی از دست می دهد تا دوباره به تعادل خود باز گردد. همچنین برای خروج دوباره از تعادل، نیاز به یک نیرو از خارج دارد. این ویژگی آونگ، جزء خصیصه های سیستم های پایدار است و ما نیز معتقدیم که مارکت یک سیستم پایدار است.